Sander Schreuder Architecten

AFAS Hoofdkantoor | Experience centre | Olmenlaan, Leusden

Opdrachtgever: AFASTon van der Veldt
In naam van JUST Architects
Het ontwerp is van Steef van der Veldt
Artist impressies van Christian de Leeuw
Opgeleverd: (verwacht) februari 2020.

AFAS Hoofdkantoor, restaurant en theater.

Captain of industry en een van de oprichters van AFAS, Ton van der Veldt, liet zijn broer Steef van der Veldt samen met JUST Architects dit kantoorgebouw ontwerpen.

De visie achter het nieuw te bouwen AFAS Experience Center, is het creëren van een “beleving” voor zowel de klant, de medewerker en de bezoeker.

Het totale complex neemt een slordige 62.000 m2 in beslag en bevat o.a. 8000m² kantoor, vergadercentrum, opleidingscentrum, atrium, sport/fitnessruimten, studio’s, restaurant voor 700 personen, auditoria en een theater voor 830 personen. Onder het pand bevinden zich nog 2 lagen ondergrondse parkeergarage voor 800 auto’s.

Van Schetsontwerp tot BIM

Vanaf het begin is er gekozen om alles in 3D te ontwikkelen, door gebruik te maken van BIM (Bouw Informatie Model). Voor het ontwerp wordt hiervoor ArchiCAD software gebruikt. In samenwerking met constructeur Pietsers Bouwtechniek, Octatube (theater koepel), installatie adviseur Valstar Simonis, Sifapro (theater techniek) en bouwfysica adviseur Peutz is het model tot een bestekmodel uitgewerkt.

BIM niveau

Met de komst van BIM (Bouw Informatie Model) komen de traditioneel omschreven fasen in de DNR-2011 en SB-2009 onder druk. De BIM-informatieniveaus geven meer houvast en sluiten (beter) aan bij de bouwpraktijk. Het projectteam spreekt met elkaar af wat er in de verschillende fasen van elkaar verwacht wordt. Dat kan aan de hand van een LOD, ofwel een ‘Level of Development’, die aangeeft welke informatie het 3D model bevat. De bestekset heeft een LOD 400: de objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats.

Ieder discipline werkte met zijn eigen programmatuur en werd met elkaar uitgewisseld via IFC. Hiervoor is een BIM-protocol geschreven en begeleid (Luc Nelis van EversPartners). Een BIM-protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten en hoe deze te communiceren in een BIM. Zo werd er in dit geval afgesproken om het model op te delen in 5 bouwdelen: het kantoor, de experience, het restaurant, het theater en de ondergrondse parkeergarage. Deze bouwdelen werden via IFC met elkaar, en met de modellen van de andere disciplines, ‘geclasht’ en uitgewisseld. BIMcollab bleek een uitstekende tool te zijn om de issuemanagement workflow te beheren.

BIM expertise

Op het gebied van ArchiCAD is Sander Schreuder ervaren en daarom betrokken geweest als adviseur en BIM modelleur. Hij is ruim twee jaar betrokken geweest, vanaf begin DO tot LOD 400 (Technisch ontwerp / Contractvorming) heeft hij de nodige expertise opgedaan. Deze expertise is verder ontwikkeld met andere BIM projecten zoals Wiborg en Straat van Messina (Boparai Associates Architekten).

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Sander Schreuder Architecten

Egeldonk 50

1103 AK Amsterdam

+31 (0)6 1026 4175

Architect @ Sander Schreuder.nl