Sander Schreuder Architecten

54 Rijwoningen | Havenbuurt, Zaandam

Opdrachtgever: ZVH
In opdracht van GinArt Architectuur
Het ontwerp is van Regina Jacobsen
Opgeleverd: maart 2015

De Havenbuurt

De Havenbuurt in Zaandam is een gezellige oude volksbuurt met 56 verouderde arbeiderswoningen, maar nog steeds met een sterke sociale cohesie. De fundering van houten palen bleek rot en de woningen begonnen flink te verzakken.

De bewoners zijn erg gehecht aan de buurt en ze hadden daarom liever geen veranderingen. Gezien de noodzaak zagen ze in dat er toch iets moest gebeuren.

Het ontwerp

Het ontwerp is van Regina Jacobsen in samenspraak met de bewoners. Door de bewoners, door middel van een samengestelde bewoners commissie, vroegtijdig bij het ontwerp te betrekken en ze goed op de hoogte te houden van de plannen, verliep het proces met de bewoners vrij soepel.

De slechte fundering betekende uiteindelijk totale sloop van de bestaande woning en dus nieuwbouw. Als je de woningen terug bouwt op precies dezelfde plek, valt dit nog onder het kopje renovatie. Dat betekent dat je niet perse hoeft te voldoen aan de nieuwbouwregels (bouwbesluit), maar aan de regels moet voldoen zoals die tot de renovatie van toepassing zijn geweest.
De klant wil de woningen toch een flinke update geven en de woningen zo veel als mogelijk laten voldoen aan de hedendaagse eisen. Door te kiezen voor kwaliteit, boven kwantiteit, werd het onmogelijk om hetzelfde aantal woningen terug te bouwen op dezelfde plek.

Daarom is uiteindelijk gekozen voor totale nieuwbouw met de nieuwbouw eisen. Deze keuze betekende ook een nieuw stedenbouwkundig plan, van 56 woningen naar 54 woningen. Dit gebeurde in samenspraak met alle betrokken partijen. Een complexe opdracht, wat er wel toe heeft geleidt dat alle betrokken partijen blij zijn met het uiteindelijke resultaat.

De impressie beelden

De ruimtelijke impressie beelden bleken erg prettig in de communicatie naar de bewoners toe. We hebben bewust gekozen voor deze schetsachtige stijl. Op deze manier konden we het gesprek voeren over de rode draad, zonder af te dwalen naar, dan nog, onbelangrijke details. Bij het uiteindelijke plan, goed gekeurd door de klant, de bewoners commissie en de gemeente, hebben we gebruik gemaakt van 3D impressies. We hebben het plan hiermee gepresenteerd en zo konden de bewoners zelf thuis ook (via internet) de nieuwe woningen bekijken in 3D.

Havenbuurt-1Havenbuurt-2Havenbuurt-3Havenbuurt-4Havenbuurt-5Havenbuurt-6Havenbuurt-7Havenbuurt-8Havenbuurt-9Havenbuurt-10Havenbuurt-11

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Sander Schreuder Architecten

Egeldonk 50

1103 AK Amsterdam

+31 (0)6 1026 4175

Architect @ Sander Schreuder.nl