Circulair interieur kantoor Gemeente Amsterdam | Anton De Kom plein, Amsterdam

Interieur, Renovatie, Utiliteitsbouw, Werken

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
In samenwerking met PD+P Architecten
Opgeleverd: september 2021

Het gebouw

Het gebouw heeft een omvang van 12.740 m² en telt 6 lagen, met elk verschillende eindgebruikers. De verbouwing vind plaats op de 5 bovenliggende verdiepingen en op een deel van de begane grond.

Het gebouw staat er al ruim 15 jaar en ondanks de kleinere verbouwingen was het kantoorgedeelte aanzienlijk verouderd en achterhaald.

De publieke ruimtes bevinden zich op de eerste 2 etages. Verder zitten er door het gebouw de diverse afdelingen van de gemeente, het stadsdeel en bestuur.  

De opdracht van de Gemeente Amsterdam, voor het pand aan het Anton de Komplein, is een nieuwe kantoor inrichting, die aansluit bij de bedrijfsvoering van de diverse gebruikers en een moderne manier van werken mogelijk maakt. De realisatie van een nieuwe inrichting betekent een ingrijpende aanpassing en verbetering van het kantoorinterieur van het gebouw.

Het programma

Het programma bevat een flexibel inzetbaar gebouw, bestaande uit verhuurbare eenheden (VHE’s). Er zijn flexibele werkplekken voor 930 FTE, met een aanwezigheidsfactor van 0,7, ofwel ca 650 werkplekken. Daarnaast bevat het programma ook nog 50 ‘super’flexplekken en 7 projectruimtes. Elke VHE is opgebouwd uit een aantal elementen zoals een keuken, een printerhoek, concentratie werkplekken, overlegruimten en (video)bel plekken.  

Een toekomstige huurder van een aantal VHE’s is de Belastingdienst.

Het interieur

De ‘grijze’draad van de nieuwe inrichting is eenheid in verscheidenheid. Waarbij het programma grotendeels is ‘opgeslokt’ door een anaconda die het kantoor in tweeën verdeeld. Hierdoor ontstaat een tweedeling die je terug ziet in de routing, kleur, licht en geluid.

Door met natuurlijke looproutes en vormen rekening te houden, ontstaan er een hoofd route en een ‘uit de loop’ sluiproute, die een grote diversiteit aan werkplekken creëert met vele mogelijkheden en comfort voor medewerkers en bezoekers.

Samenhang ontstaat door de ‘grijze’draad die, letterlijk op de grond, door het gebouw loopt en uitwaaiert in kleur. Daarbij zijn de vormen en de ruimtes van planten hele herkenbare elementen van het ontwerp. Toch heeft elke verdieping, elke vleugel (VHE) een eigenheid, een eigen karakter, door te spelen met de indeling i.c.m. de subtiele kleur verspringen, van één van de twee thema kleuren, per VHE. Hierdoor ontstaat de eenheid in verscheidenheid.

Of zoals de opdrachtgever zegt: het ontwerp zorgt voor efficiënter ruimtegebruik, waarmee tegelijkertijd een kwalitatief betere en aantrekkelijkere werkomgeving ontstaat. Ook sluit de nieuwe situatie beter aan bij de behoeften van de individuele gebruikers als ook bij de organisatie als geheel.

Circulair

Slim omgaan met wat er is. Dat betekend een uitdaging, met name in de flexibiliteit, van de opdrachtgever en die van ons, als ontwerpers. Aangezien er in zon groot gebouw al heel veel is. Ook bleek er nog een gebouw en een inboedel van de Belastingdienst te zijn.

Doordat we van het begin de ruimte kregen om goed na te denken en een inventarisatie te maken, hebben we later kosten kunnen besparen op de uitvoering. Wat in eerste instantie dus meer tijd en kosten met zich mee brengt, heeft er voor gezorgd dat we binnen budget en zonder enige bezuinigingen het plan hebben kunnen realiseren.

  1. Hergebruik, door 1 op 1 terug te plaatsen. Denk aan bestaande puien, kasten, meubels en zelfs tapijt. Daarbij zijn deze ze uiteraard wel goed bekeken en gereinigd.
  2. Repareren, waar nodig, zodanig dat de kwaliteit en de kosten te verantwoorden zijn. Ofwel veel lelijke oude dingen, kunnen we weer mooi maken, als de basis maar goed is.
  3. Recyclen, wat niet meer te repareren viel en/of niet in het beeld paste. Denk aan het op te slaan in een depot voor, een ander project of het als grondstoffen weer hergebruiken. Zoals versleten tapijt wat als backing in de nieuwe tapijttegels, alsnog in het gebouw is terug gekomen.
  4. Slim omgaan met wat er al is, spullen die we nog niet hadden, hebben we zoveel als mogelijk 2e hands gekocht.
  5. Tot slot, wat nieuw is, geldt de afweging tussen natuurlijk, maatschappelijk verantwoord en degelijk materiaal gebruik.

Uiteindelijk heeft het ontwerp een mooie balans tussen milieubewuste keuzes, uitstraling en degelijkheid. Waarbij het interieur minstens voor de komende 15 jaar weer mooi en functioneel kan blijven.

Een circulair en groen ontwerp hoeft dus zeker niet duurder te zijn.

Next Post

© 2021 Sander Schreuder Architecten

Egeldonk 50

1103 AK Amsterdam

+31 (0)6 1026 4175

Architect @ Sander Schreuder.nl