Sander Schreuder Architecten

Herontwikkeling garage | Kempering, Amsterdam

opdrachtgever: Consortium ‘Garage 4 ALL’
In samenwerking met Peter Dautzenberg, Jeannette Seret en GoLarge Bouw

De garage Kempering

De parkeergarage Kempering, in Amsterdam Zuidoost, is een oude Bijlmer garage. Vanaf de verhoogde Karspeldreef reed je de garage in, om via een loopbrug naar je appartement te lopen. Hoe modern! Maar de Bijlmer veranderde en in de garages werd meer geslapen, gehosseld en gekerkt, dan geparkeerd.

In de jaren negentig werd een grootscheepse vernieuwingsoperatie in gang gezet. Een groot deel van de dreven zijn verlaagd, veel hoogbouw is gesloopt en vervangen door laagbouw of grondig gerenoveerd. De meeste parkeergarages uit de oorspronkelijke opzet zijn daarbij ook afgebroken.

De parkeergarage Kempering is nu een van de laatste ‘monumenten’ aan het gedachtegoed van de functionele stad. Al is het nu geen vrolijk monument, na 7 jaar verloedering, koperdiefstal, rondhangende zwervers en krakers, het kan het wel worden.

Slopen is zonde

Het zou zonde zijn als het gesloopt wordt. Het gebouw ziet er niet uit, maar is constructief nog in goede staat. Belangrijker nog, de garage kent de vele verhalen van de buurt en daarom beschouwen wij het als erfgoed. Dit sluit ook mooi aan op het Bijlmer museum, die met de klusflat Kleiburg als recente ontwikkeling is uitgebreid.

Gelukkig deed de gemeente Amsterdam in juni 2016 een oproep voor de herontwikkeling van Garage Kempering. Het consortium ‘Garage 4ALL’, is een gevolg van deze oproep. Om zo de waardevolle elementen samengevoegd en levensvatbaar te presenteren. Het nieuwe plan moest aan alle criteria voldoen. Dat is ons gelukt.

Criteria voor behoud waren:

  • Gebruik voor een periode van 10 jaar
  • Een exploitatie die kostendekkend is
  • Draagvlak van de buurt
  • Bevordering van de sociale samenhang
  • Behoud van parkeergelegenheid

Maatschappelijke vraagstukken

Naast het voldoen aan de criteria van de gemeente, spelen er verschillende maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan energie, grondstoffen, veiligheid, de natuur en de grote vraag naar betaalbare woonruimte. Slim omgaan met wat er is en aanvullen wat de buurt nodig heeft, stond voor ons centraal in het maatschappelijk verantwoord ontwerp. Het aardige is dat we hierdoor juist kosten konden besparen en het plan veel meer diepgang konden geven.

Verdichting in de stad

In het beleidsstuk “koers 2025” geeft de gemeente Amsterdam aan de komende jaren 50.000 woningen binnen de gemeentegrenzen bij te willen bouwen. Aanbevolen wordt om bestaande woonbuurten te verdichten. Bij het verdichten van een buurt is het van belang om de kwaliteit en het karakter van de buurt te behouden of zelfs te verbeteren.

Zo willen wij ontmoetingsruimtes en publieke voorzieningen faciliteren, voor een duurzame en sociaal sterke buurt. De parkeergarage Kempering krijgt 63 ‘Tiny apartments’, met collectieve voorzieningen, musea, expo ruimte, kantoren, proeflokaal, een terras in de zon en een daktuin voor de buurt. Door het behoud van dit deel geschiedenis wordt gelijktijdig de sociale cohesie in de buurt bevorderd.

Het ontwerp

Bij het maken van het ontwerp stonden de criteria voor behoud van de gemeente en behoud van erfgoed centraal. Dit door slim om te gaan met wat er is en aanvullen wat de buurt nodig heeft. Wij zien het gebouw als erfgoed, een monument voor de collectieve gedachte van de jaren zeventig van de vorige eeuw. We kiezen een harmonieus model met, behoud van het karakter, voor de transformatie van parkeergarage naar woongebouw/kantoor-/expositieruimte. Het uiterlijk van het gebouw wordt opgefrist, maar zo min mogelijk veranderd.

In plaats van geparkeerde auto’s, parkeren we in de garage een aantal kleine, maar slim ingerichte units voor ongeveer tien jaar. Ingrepen in de gevel worden alleen gedaan op de strikt noodzakelijke plekken. Bijvoorbeeld daar waar je vanuit de units zoveel mogelijk uitzicht naar buiten en zoveel mogelijk daglicht naar binnen wil.

Het licht speelt een grote rol in dit ontwerp. In tweeërlei zin. De units moeten ‘licht’ worden uitgevoerd vanwege de maximaal toelaatbare vloerbelasting van 250 kg/m². De bestaande constructie is dwingend bij dit ontwerp. Door de geringe netto breedte en de grote diepte van de appartementen, in combinatie met de diepte van de garage, bestaat het gevaar dat de appartementen erg donker worden. Daarom zijn in de lengte van de woning veel lichtdoorlatende voorzieningen opgenomen.

Om ontmoetingen mogelijk te maken, is het van belang dat men zich er veilig voelt en er prettig kan verblijven. Dit is iets waar we tijdens verder uitwerking goed voor moeten waken. Een maatregel die we nemen is het in het hart van de garage. Daar worden plaatselijk vloerdelen verwijderd zodat een groot lichthof ontstaat. Het is namelijk wel zo fijn dat je kan zien wie je ontmoet. Door goed zicht mogelijk te maken over verschillende verdiepingen ontstaat er een informele (sociale)controle. De grootste sparingen bevinden zich in het noordelijke deel, zodat het (zon-)licht diep in het hart van het gebouw en de woningen kan doordringen. Het constructieprincipe met de voor-en nagespannen vloerbalken laat dit ook toe.

We zoeken

Wij zoeken een investeerder die genoegen neemt met 8 % rendement / jaar. De eerste geïnteresseerden hebben zich gemeld.

Ons plan is klaar voor presentatie. Nadere informatie geven we graag mondeling of schriftelijk, evenals we graag uw vragen beantwoorden.

Garage4ALL-01 Garage4ALL-02 Garage4ALL-03 Garage4ALL-04 Garage4ALL-05 Garage4ALL-06 Garage4ALL-07 Garage4ALL-08 Garage4ALL-09 Garage4ALL-10 Garage4ALL-11 Garage4ALL-12 Garage4ALL-13

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Sander Schreuder Architecten

Egeldonk 50

1103 AK Amsterdam

+31 (0)6 1026 4175

Architect @ Sander Schreuder.nl